Újraszabályoznák a közérdekű adatszolgáltatást

A jövőben a polgári törvénykönyv (Ptk.) helyett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényekben szabályozná a Fidesz a közérdekű adatszolgáltatást.