A pedagógusok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelése az egész társadalom érdeke

A köznevelési rendszer megújításának lépései, köztük egy pedagógus kar felállításának és egy pedagógus etikai kódexnek a hivatás gyakorlói által történő megalkotása, a tanítók és tanárok emelkedő anyagi megbecsülése a gyermekek és szüleik elemi érdekeit szolgálja. Közlemény.