A szív emberei

Kilencedik alkalommal adták át a Dizseri Tamás-díjat a Hold utcai református templomban március 23-án. Az elesettekért végzett, példamutató gyógyító munkájáért Tahy Ádám kardiológus főorvos kapta.

Kilencedik alkalommal adták át a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat a Hold utcai református templomban március 23-án. A díj névadója, a Bethesda Gyermekkórház alapító orvos-főigazgatója, Dizseri Tamás halálának tízedik évfordulóján az elesettekért végzett, példamutató gyógyító munkájáért Tahy Ádám kardiológus főorvos-kandidátus, az elhunyt főigazgató személyes jó barátja kapta meg az elismerést. Ökumenikus köszöntéssel fogadta az egybegyűlt ünneplőket Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, református teológus a díjátadón. A miniszter elmondta, hogy a mai világban keveset beszélünk a szívről, amely a bibliai értelmezés szerint nemcsak az érzelem, hanem az akarat központja is. Ellenakaratoktól hangos világunkban kevés szó esik az akaratról – a tíz éve elhunyt Dizseri Tamás emlékére évente megrendezett konferenciákon pedig éppen arról gondolkoznak együtt a szív emberei, milyen akaratuk, milyen mondanivalójuk lehet keresztyénként a sokszor csak struktúrákban gondolkodó egészség- vagy nemzetpolitikában, az egészségügyben, a szeretetszolgálatban vagy az élet más kérdéseiben.

Balog Zoltán beszélt arról az akaratról, amely Dizseri Tamás életét irányította, és kiemelte, hogy a mai feladatunk már nem az újrakezdés, hanem sokkal inkább az, hogy választ adjunk a fenntarthatóság, az átalakítás kérdéseire. Áhítatában Szabó István dunamelléki református püspök arra a kérdésre kereste a választ, hogy a megemlékezéssel nem csak azt akarjuk-e eltakarni, mennyire nem folytatjuk Dizseri Tamás munkáját. A Pál apostol a kegyelmi ajándékok helyes értékelésére tanítja a korinthusiakat (1Kor 12,1–10), emlékeztetve őket pogányságuk idejére. Az ember, az örök versengő mindig különbözni akar – a korinthusiak is versenykérdéssé tették a lelki ajándékok meglétét. A püspök szerint a Szentlélek bennünk végzett munkája megjelenhet lelki ajándékként, szolgálatként vagy csodatévő tettként. Az elsőre és a harmadikra, a prófétálás, a bölcsesség, a nyelveken szólás vagy a lelkek megkülönböztetésének képességére sokan vágynak, azonban sokan elfeledik, hogy mindezek mit sem érnek szolgálat nélkül. A Szentlélek minden ajándéka annak bizonyítéka, hogy Isten az Úr – ez pedig csak akkor lehet valósággá, ha a gyülekezet szolgáljuk velük, ha nem különbözni, hanem megváltozni akarunk Isten szeretetében.

„Az igazi különbözőség Isten Lelkének munkája, aki megajándékoz, hogy megváltozzunk, új életre gyógyuljunk” – mondta Szabó István. Kiemelte azt is, hogy a helyes emlékezés akkor kezdődik, ha engedjük Istennek, hogy ajándékaival a szolgálatban megváltoztasson minket. A kitüntetett laudációját Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház orvos-főigazgatója mondta el. Tahy Ádám belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus és kardiológiai rehabilitációs szakorvos, az orvostudományok kandidátusa jelenleg a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Ambulanciájának főorvosa. A mosdósi kórház kardiológiai osztályvezetője, majd később a Szent Ferenc Kórház igazgatója és egy évtizeden át a Bethesda szakmai tanácsadó testületének tagjaként a szív- és érrendszeri betegek gyógyításának, rehabilitációjának, valamint a Magyarországon vezető halálokot jelentő kardiológiai betegségek megelőzésében évtizedes, példamutató munkájában mindig fontos szerepe volt a hitnek, az ökumenikus szemléletű, közvetlen szakmai segítségének, karitatív, hűséges, emberközpontú szeretetének. A rendszerváltáskor a Balatonfüredi Állami Szívkórház igazgatójaként sokat fáradozott azon, hogy az intézmény visszakerülhessen a katolikus egyházhoz. „Mind a mai napig fontos szerepe van az egyházi kórházak érdekérvényesítésének szolgálatában abból a meggyőződésből fakadóan, hogy az egyházaknak alapértékeinél fogva küldetésük van a gyógyításban” – mondta Velkey György.

Tahy Ádám háttérmunkájának köszönhetően 2012 januárjában megalakult az Egyházi Kórházak Szövetsége. Munkáját már eddig is számos szervezetben betöltött tisztség, díj méltatta, például a tavaly március 15-én átvett Magyar Érdemrend Tisztikeresztje. Munkájának köszönhetően – amelyet egy időben megmosolyogtak a hit, remény és szeretet gyógyításbeli szerepének hangsúlyozása miatt – ma paradigmaváltásnak vagyunk szemtanúi az orvoslásban. Több vizsgálat is igazolja, hogy a hívő emberek egészségi mutatói jobbak, várható élettartamuk hosszabb.A hitnek kimutatható szerepe van az élet megváltoztatásának képességében, és ezzel összefüggésben a korábban visszafordíthatatlannak hitt klinikai tünetek műszeresen kimutatható visszafordulásában, az erek szűkülésének csökkenésében. A kardiológus meggyőződése szerint az orvos képes felkelteni betegében a hitet, épp oly szeretettel mutatva meg a reményt, mint a család, a gyülekezet vagy más támogató közösség, amely segítséget ad a megrendült egészség kríziseinek legyőzéséhez. Elhangzott, hogy az élet a természetesség határain belül valóban meghosszabbítható pusztán az életmód megváltozásával. A daganatos betegeknél is kimutatható, hogy a spirituális élmények és a támogató csoport jelenléte láthatóan javítják a túlélési esélyeket. „A tudomány ezen felismerései megerősítik, de nem helyettesítik hitünket” – fogalmazott a főigazgató a Biblia szavait idézve: „A szeretet és hűség ne hagyjon el téged. Kösd azokat a nyakadra, írd fel a szíved táblájára. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.” „A felüdülés, az üdvösség számunkra Krisztusban van, mégpedig kegyelemből, hit által” – tette hozzá Velkey György, és kiemelte, hogy a halandó test megújulása nemcsak a halál után, hanem a gyógyulás folyamatában is erről a kegyelemről beszél. „Országunkban, ahol szív- és érrendszeri betegségben több ember hal meg évente, mint az összes többi betegségben, különösen értékes Tahy Ádámnak nemcsak gyógyító, hanem prevenciós munkája is – többek között neki köszönheti egyházunk a lelkészek és más egyházi munkások szűrővizsgálatának elindítását a Bethesdában” – mondta el Velkey György.

A díjátadót követő emlékkonferencián Tahy Ádám mellett – aki a szívről, mint a keringési rendszer központjáról és szimbólumról szólt, Bagdy Emőke pszichológus, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritája tekintette át a szív szerepét az emberi élet minden szintjén, biológiai, pszichikai, szociális és spirituális értelemben is. Az előadásból kitűnt, a pozitív érzelmek, az önkéntességre, önzetlenségre, szolgálatra alapuló altruista élet segít megőrizni a szív jó állapotát, segíti a sejtek optimális működését, meghosszabbítva ezzel az életet, míg az ellenségesség, a gyűlölet olyan hormonokat szabadítanak fel, amelyek gyorsítják a zsírok lerakódását az erekben. „Sokkal többet kap az, aki segít – vitalitást” – mondta a professzor asszony. Utalt Balog Zoltán szavaira: „a szív valóban az akarat központja – a szívbéli szándék erős, nehezen megingatható. Nem véletlenül hívjuk így a hitet sem: szívünk átadása Istennek.”

A fotók és a szöveg forrása: reformatus.hu

A Dizseri Tamás-díj átadása