Balog Zoltán átadta a 6. Ifjúsági Bolyai Pályázat díjait

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Perczel András professzor, a 6. Ifjúsági Bolyai Pályázat bíráló bizottságának elnöke közösen adták át a 6. Bolyai Pályázat díjait Budapesten, 2013. február 12-én. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődje, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Bolyai Díj Alapítvány által 2000-ben létrehozott Ifjúsági Bolyai Pályázat hozzájárul a hazai tudományos élet, valamint a világhírű magyar kutatás-fejlesztés kiszélesítéséhez.

 

A 2012. évi pályázat témáját Perczel András, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az ELTE Természettudományi Kara Szerves Kémiai tanszékének egyetemi tanára, a 2011. évi Bolyai Díj kitüntetettje határozta meg.

 

A Bíráló Bizottság döntése alapján a ,,Szerkezet és dinamika a molekuláris, szupramolekuláris, élő és közösségi rendszerekben” témában kiírt Ifjúsági Bolyai Pályázat középfokú nevelési-oktatási kategóriájában az első díjat megosztva kapta:

 

Ferenc Katalin egyetemi hallgató, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium volt tanulója a „Stabilitás és dinamizmus szinapszisokban: RIN1 fehérje és a szinaptikus plaszticitás” című pályázatáért, valamint Nyerki Emil, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium tanulója „Az erős mágneses tér növényekre gyakorolt hatásának vizsgálata” című pályázata alapján.

 

Fotó: Árvai Károly

Fotó: Árvai Károly

A középfokú nevelési-oktatási kategóriában második díjat kapott Mérő László, a szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója, aki „Autoasszociatív mesterséges neurális hálózatok dinamikájának összehasonlító vizsgálata” című pályázatával indult a versenyen.

A felsőoktatási kategóriában pályázatuk elismeréseként miniszteri dicséretben részesült Balassi Márton és Laki Balázs, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói a „Szerkezet és dinamika- Társadalmi problémák és a közös tudás modellezése ágens-alapú és mikroszimulációs keretrendszerekben” című munkájukkal.

 

A középfokú nevelési-oktatási kategória nyerteseinek felkészülését, pályázatuk elkészítését segítő gimnáziumi, egyetemi tanárok és docensek kiemelkedő munkájáért elismerésben részesültek: Dr. Schlett Katalin, az ELTE egyetemi docense, Dr. Újvári Sándor, a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium tanára és Baranyai József, szombathelyi Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára.

 

Felsőoktatási kategóriában miniszteri dicséretben részesült a pályázat elkészítését segítő tevékenységéért Dr. Meyer Dietmar, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára.

 

Budapest, 2013. február 12.